ANUNŢ

 

PRIMĂRIA COMUNEI AŞTILEU anunţă organizarea licitaţiei publice privind:

            Atribuirea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 20000 mp. inscris in CF nr.51597 Astileu, nr.cad. 51597, apartinand domeniului public al Comunei Astileu, pentru deschidere cariera exploatare piatra.

 

Perioada de concesionare a  terenului va fi de 49 ani. Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul achiziţii publice din cadrul Primariei com.Aştileu. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei com. Aştileu, sat Aştileu, nr.202, judeţul Bihor, până la data de 01.02.2018 orele 15.30. Licitaţia va avea loc în data de 02.02.2018 orele 09.00 la sediul Primăriei Com. Aştileu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0259/349097 / fax 0259/349221. e-mail: primaria.astileu@cjbihor.ro