HOTĂRÂREA-NR.1 Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Aștileu

HOTĂRÂREA NR.2 Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aștileu din data de 26.01.2021

HOTĂRÂREA-NR.3 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de îndată a Consiliului Local al comunei Aștileu, din data de 21.12.2020

HOTĂRÂREA-NR.4 Cu privire la aprobarea taxei speciale de salubrizare in Comuna Aștileu pentru gospodariile locuite ocazional / sezonier

HOTĂRÂREA-NR.5. Cu privire la aprobarea suportarii comisionului pentru platile efectuate prin Ghiseul.ro , pentru taxele si impozitelc locale

HOTĂRÂREA-NR.6 Cu privire la trecerea din domcniul public al Comunei Aștileu, in domeniul privat al Comunei Aștileu, a imobilului inscris in CF nr. 52316 Aștileu , reprezentand teren in suprafata de 8240 mp, situat in intravilanul localitatii Pestere , avand categoria de folosinta ” neproductiv”

HOTĂRÂREA-NR.7 Privind aprobarea ordinei de zi a sedintci ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 24.02.2021

HOTĂRÂREA-NR.8 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu, din data de 26.01.2021

HOTĂRÂREA-NR.9 Cu privire la aprobarea suportarii comisionului pentru plățile efectuate prin IPAY , pentru taxele și impozitele locale

HOTĂRÂREA-NR.10 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂREA-NR.11 Cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Astileu actualizat in anul 2021

HOTĂRÂREA-NR.11-Anexă

HOTĂRÂREA-NR.12 Cu privire la aprobarea cxecuției bugetului local pe anul 2020 si execuția bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR.13 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 31.03.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.14 Cu privire la aprobarea Organigramei §i a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Aștileu

HOTĂRÂREA-NR.14-anexa-1

HOTĂRÂREA-NR.14-anexa-2

HOTĂRÂREA NR.15 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 24.02.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.16 Cu privire la aprobarea vânzării imobilului inscris in CF nr. 50843 Astileu , reprezentand teren in suprafață de 233 mp , aparținând domeniului privat al Comunei Astileu respectiv a imobilului inscris in CF nr. 50844 Astileu , reprezentand teren in suprafață de 512 mp , aparținând domeniului privat al Comunei Astileu  

HOTĂRÂREA NR.17 Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr.: 55449 Țețchea , reprezentand teren in suprafață de 2529 mp situat in intravilanul localitații Pestere , avand categoria de folosinta „arabil” 

HOTĂRÂREA NR.18 Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr. 55445 Tetchea , reprezentand teren in suprafata de 2194 mp situat in intravilanul localitatii Pestere , avand categoria de folosinta „arabil” 

HOTĂRÂREA NR.19  Cu privire la desemnarea membrilor in Comisia de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Astileu

HOTĂRÂREA NR.20 Cu privire la aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Astileu pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR.20 – anexă