Aștileu

Prima atestaredocumentară

 • 1335

  Uskeleu - făcând parte din domeniile lui Czibak și Eszthary (Aștileu-Eskulo = loc de jurământ localitatea în care s-a depus juramântul părtilor după acceptarea încuscririi lui Arpad, conducatorul ungurilor cu ducele Menumorut, prin căsătoria dintre un fiu al lui Arpad cu una dintre fiicele lui Menumorut)

 • 1341

  este amintit de Wskwlew -când fii lui Czibakfac o împărțire a moșiilor,lui Nicolae revenindu-i Wskwlew și Kesteg.

 • 1552

  conscrierea întocmită de habsburgi - atestă în Aștileu existența a șase porți aparținând văduvei Wollfgang Eszthary.

 • 1712

  satul aparțineFiscului regal, precum și lui Wollfgang Orosz

 • 1713-1719

  satul aparține lui Ștefan Barlok

 • 1720

  satul aparține lui Adam Boronkay

Peștere

 • 1552

  credem că denumirea dată în 1552 unei părți din Aștileul de Sus, ar fi desemnat de fapt localitatea care în 1692 s-a numit Peștere

 • 1692

  în conscrierea din anul 1692 satul Peștere apare ca o localitate pustie din vremuri imemorabile

 • 1712-1713

  aparține Fiscului regal

 • 1720

  aparține lui Iosif Szenasy

 • 1753

  într-o conscriere este amintită existența a 18 familii de iobagi

 • 1902

  este amintit de Ureges (grota)

 • 1910

  la recensământul din anul 1910 - satul aparținea lui Korosbarlong

Chistag

 • 1075

  prima atestare scrisă datează din anul 1075 - printr-un act de danie, redactat în limba latină, regele Geza II al Ungariei, dăruiește Mănăstirii Gran din Slovacia câteva sate din Bihor, între care și Chistagul (Willa Quest-villa = gospodărie, moșie, așezare; quest, questus = plânset, jelire, tânguire ;Chistag = satul plângerii)

 • 1220

  Chistagul este denumit într-un document Villa Questest

 • 1341

  într-o conscriere este amintit Kesteg - denumirea folosită de oficialitați, de unde s-a ajuns la Chistag, dată de baștinași.

 • 1692

  Chistagul este pustiu - în consrierea din 1692 apare ca fiind pustiu din vremuri memorabile

 • 1712

  satul aparține lui Ștefan Barlolc

 • 1713

  satul aparține principelui Andrei de Caolcea

 • 1719-1720

  satul aparține de Domeniul Episcopiei Romano - Catolice din Oradea

Călățea

 • 1475

  Kalotha - aparține familiei Csaky și Dragfiface apoi parte din domeniul Tețchea al familiei Czibak

 • 1752

  aparține văduvei W. Eszthary

 • 1692

  localitatea Calatea este omisă din conscrierea din acest an

 • 1712

  aparține Fiscului regal și lui Gheorghe Szenasy

 • 1712-1720

  o parte din satul Calatea apartine Fiscului, iar alta lui Sigismund și Iosif Szenasy

 • 1753

  într-o conscriere din acest an în Calatea este amintită existența a 10 familii de iobagi.

Cele 4 sate, avand fiecare statut de comună, au constituit Notariatul Cercual Peștere, pâna în 1950, când s-a trecut la organizarea teritorială pe comuna alcatuită din mai multe sate componente.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?