Dispozitia-nr.1 Cu privire la incetarea contractului de munca nr. 158 din 15.06.2022 a d-nei CALIN SABINA. cu domiciliul in comuna Astileu, sat. Chistag nr. -, judetul Bihor. avand functia de Asistent personal

Dispozitia-nr.2 Cu privire la constituirea garantiei si de numire a gestionarului din cadrul Primariei comunei Astileu, judetul Bihor

Dispozitia-nr.3 Cu privire la stabilirea salariului de baza pentru asistenții personali și a indemnizației lunare acordata in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal opteaza pentru aceasta, ca urmare a aplicarii Legii -cadru nr. 153/2017 si a H.G. nr. 1071/2021, incepand cu 01.01.2022

Dispozitia-nr.4. Cu privire la constituirea comisiei de discipline in cazul savarsirii abaterilor disciplinare de catre personalul contractual din cadrul Primariei comunei Astileu. judetul Bihor

Dispozitia-nr.5 Cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Astileu in sedinta ordinara

Dispozitia-nr.6 Cu privire la incetarea contractului de munca nr. 143 din 30.01.2019 a d-nei IAROS DANKA, cu domiciliul in comuna Aștileu. sat. Astileu nr. -. judetul Bihor, avand functia de Asistent personal

Dispozitia-nr.7 Cu privire la plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne si a suplimentului pentru energie electrica si suplimentul pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieiri (lemne) pentru familia consumatorului vulnerabil KORITYAK TEREZIA din localitatea Astileu, -, comuna Astileu, judetul Bihor

Dispozitia-nr.8. Cu privire la plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne si a suplimentului pentru energie electrica si suplimentul pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieiri (lemne) pentru familia consumatorului vulnerabil ABRUDAN PETRU din localitatea Astileu, nr.- comuna Astileu. judetul Bihor

Dispozitia-nr.9. Cu privire la stabilirea beneficiarilor ajutorului social pentru luna Ianuarie 2022

Dispozitia-nr.10 Cu privire la actualizarea Comisiei comunei Astileu pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021

Dispozitia-nr.11 Cu privire la constituirea comisiei pentru recepjia lucrarii ..Lucrari de curatare si regularizare Vale Loc. Chistag”, in comuna Astileu judetul Bihor

Dispozitia-nr.12 Cu privire la incetarea plafii indemnizației lunare pentru insoțitor cuvenite d-lui/nei GUG PETRU domiciliat/a in com Astileu, sat. Astileu nr. -, judeful Bihor, incepand cu data de 31.01. 2022

Dispozitia-nr.13. Cu privire la angajarea d-lui/nei LACATUS CRINA in functia de asistent personal al persoanei adulte cu handicap grav pentru dl./na GUG PETRU, pe perioada nedeterminata

Dispozitia-nr.14 Cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Astileu in ședinta ordinara