Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
132 / 2015 Cu privire la angajarea cu contract individual de muncă a d-nei BOGDAN LIANA, pe postul de asistent personal, pentru adultul persoană cu handicap grav - BOGDAN ELVIRA, pe durată nedeterminată 2015-10-30
145 / 2015 Cu privire la constituirea comisiei pentru recepţia lucrării ,* „Lucrări de introducere canalizare menajeră: 1. Strada Pitiş - înspre poarta 2 a S.C. HELIOS SA., lungime 465 ml, DN 250; şi 2. de la Cămin existent DJ 764 - strada înspre canal, 190ml, DN 250, localitatea Aştileu, comuna Aştileu, judeţul Bihor* 2015-10-28
146 / 2015 Cu privire la constituirea comisiei pentru recepţia lucrării ,* „Lucrări de reparare - modernizare trotuar pietonal cartier de blocuri refractara, localitatea Aştileu, comuna Aştileu, judeţul Bihor* 2015-10-28
143 / 2015 Cu privire la încetarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei d-lui LĂCĂTUŞ VALER, domiciliat în corn. Aştileu, sat. Aştileu nr. 254/G, jud. Bihor. 2015-10-27
144 / 2015 Cu privire la încetarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei d-lui LELE CONSTANTIN, domiciliat în corn. Aştileu, sat. Aştileu nr. 267/A, jud. Bihor. 2015-10-27
138 / 2015 Cu privire la constituirea Comandamentului Local pentru deszăpezire, combaterea poleiului şi a altor fenomene periculoase specifice sezonului rece. 2015-10-26
139 / 2015 Cu privire la stabilirea dreptului şi cunatumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru familiile beneficiare de ajutor social din comuna Aştileu, judeţul Bihor, în perioada sezonului rece, noiembrie 2015 - martie 2016. 2015-10-26
140 / 2015 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă numitei VARGA FLOARE-DOINA, domiciliată în corn. Aştileu, sat Chistag nr. 202/A, jud. Bihor. 2015-10-26
141 / 2015 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă numitului MÂNDRUŢ PAUL domiciliat în corn. Aştileu, sat Aştileu nr. 270, jud. Bihor. 2015-10-26
142 / 2015 Cu privire la stabilirea beneficiarilor ajutorului social pentru luna Octombrie 2015. 2015-10-26
135 / 2015 Cu privire la stabilirea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei numitului BLAGA AUREL, domiciliat în comuna Aştileu, sat. Aştileu nr. 197/F, judeţul Bihor. 2015-10-21
136 / 2015 Cu privire la modificarea cunatumului ajutorului social acordat titularului GUG DANIEL, domiciliat în comuna Aştileu, sat. Aştileu nr. 254, judeţul Bihor. 2015-10-21
137 / 2015 Cu privire la convocarea Consiliului local ala comunei Aştileu în şedinţă ordinară. 2015-10-21
134 / 2015 Cu privire la reluarea plăţii dreptului de alocaţia pentru susţinerea familiei d-nei CZIAKZ MARIANA, domiciliată în comuna Aştileu, sat. Aştileu bl. A2 ap.6, judeţul Bihor* 2015-10-16
133 / 2015 Cu privire la constituirea comisiei pentru recepţia lucrării „Lucrări de montare echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer condiţionat la Căminul Cultural din localitatea Aştileu, comuna Aştileu, judeţul Bihor* 2015-10-07