GDPR

PERSOANA RESPONSABILĂ CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

poate fi contactată la următoarele adrese de e-mail: primaria.astileu@cjbihor.ro sau comunaastileubh@gmail.com

sau la tel. 0259-349.097  – int.1.5.

Mai multe informații pe: http://www.dataprotection.ro/