Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2016 Cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local pe anul 2015 2016-03-09
23 / 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-03-09
22 / 2016 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 09.03.2016 2016-03-09
21 / 2016 Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu , din data de 05.02.2016 2016-03-09
20 / 2016 Cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Local Prest Serv Astileu SRL pe anul 2016 2016-02-05
19 / 2016 Cu privire la aprobarea Raportului administratorului SC LOCAL PREST SERV ASTILEU SRL privind activitatea pe anul 2015 2016-02-05
18 / 2016 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare. 2016-02-05
17 / 2016 Cu privire la stabilirea cotelor de combustibil pentru autovehiculele aparţinând Unităţii administrativ- teritoriale Comuna Astileu 2016-02-05
16 / 2016 Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2016 2016-02-05
15 / 2016 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 05.02.2016 2016-02-05
14 / 2016 Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Astileu , din data de 27.01.2016 2016-02-05
13 / 2016 Privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale AŞTILEU, d-na CIPLEU GIANINA -LAURA, pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 2016-01-27
12 / 2016 Cu privire la aprobarea preturilor de referinţa pentru masa lemnoasa pe picior , care se recoltează din fondul forestier al Comunei Astileu 2016-01-27
11 / 2016 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei Astileu, judeţul Bihor 2016-01-27
10 / 2016 Cu privire la aprobarea Reţetei şcolare a unităţii administrativ teritoriale Astileu pentru anul 2016-2017 2016-01-27