Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2016 Cu privire la aprobarea Reţetei şcolare a unităţii administrativ teritoriale Astileu pentru anul 2015-2016 2016-01-27
8 / 2016 Cu privire la aprobarea documentaţiei P.U.Z.-schimbare destinaţie din zona de locuinţe in zona de industrie si prestări servicii , amplasament intravilan sat Chistag , comuna Astileu, nr. cad. 51214,51215,51216,51217 2016-01-27
7 / 2016 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 27.01.2016 2016-01-27
6 / 2016 Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu, din data de 07.01.2016 2016-01-27
5 / 2016 Cu privire la alegerea Preşedintelui de şedinţa al Consiliului Local al comunei Astileu 2016-01-27
4 / 2016 Cu privire la aprobarea Planului Local de Acţiune pe anul 2016 privind incluziunea minorităţii romilor 2016-01-07
3 / 2016 Cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pentru finanțarea deficitului secţiunii de dezvoltare 2016-01-07
2 / 2016 Privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 10.12.2015 2016-01-07
1 / 2016 Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Astileu, din data de 29.12.2015 2016-01-07
80 / 2015 Cu privire la aprobarea organigramei si a statului de funcţii al SC LOCAL PREST SERV ASTILEU SRL 2015-10-28
79 / 2015 Cu privire la repartizarea profitului înregistrat pe anii 2013 si 2014 al SC LOCAL PREST SERV ASTILEU SRL 2015-10-28
78 / 2015 Cu privire la actualizarea cuantumului Normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Astileu 2015-10-28
77 / 2015 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE Şl REABILITARE DC 184 IN COMUNA ASTILEU,JUDEŢUL BIHOR" 2015-10-28
76 / 2015 Cu privire la stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2016 2015-10-28
75 / 2015 Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015-10-28