Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 2015-02-16
13 / 2015 Cu privire la aprobarea Planului Local de Actiune pe anul 2015 privind incluziunea minoritatii romilor 2015-02-16
12 / 2015 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni pe anul 2015 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificari/e si completarile ulterioare. 2015-02-16
11 / 2015 Cu privire la acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Astileu 2015-02-16
10 / 2015 Cu privire la aprobarea Retelei scolare a unitatii administrate teritoriale Astileu pentru anul 2015-2016 2015-02-16
9 / 2015 Cu privire la stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2015 2015-02-16
8 / 2015 Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2015 2015-02-16
7 / 2015 Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 16.02.2015 2015-02-16
6 / 2015 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu , din data de 14.01.2015 2015-02-16
5 / 2015 Cu privire la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 39/26.08.2002privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Astileu 2015-01-14
4 / 2015 Cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului 2013 pentru finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare 2015-01-14
3 / 2015 Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 14.01.2015 2015-01-14
2 / 2015 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Astileu, din data de 16.12.2014 2015-01-14
1 / 2015 Cu privire la alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Astileu 2015-01-14