Componența consiliului

I. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLATRE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE:

 

1. RUGE DANIEL - P.N.L. -PRESEDINTE COMISIE

2. BODEA FLORENTINA - P.N.L. -SECRETAR COMISIE

3. BOGDAN VIORICA - P.N.L. -MEMBRU COMISIE

4. COSTA DOREL - P.N.L. -MEMBRU COMISIE

5. FILIP AUREL - P.N.T.C.D. - MEMBRU COMISIE

6. BONA SORIN - P.D.L. - MEMBRU COMISIE

7. SAS IOAN - P.D.L. - MEMBRU COMISIE

 

II. COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI AGREMENT:

 

1. MNEREA DOREL - P.S.D. - PRESEDINTE COMISIE

2. BARTAN GHEORGHE - P.S.D. - SECRETAR COMISIE

3. PANTIS AUREL - P.S.D. - MEMBRU COMISIE

 

III. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENILOR:

 

1. BLAGA SORIN- P.N.L. -PRESEDINTE COMISIE

2. POPOVICI MARIAN- P.N.L. -SECRETAR COMISIE

3. CIUTA NICOLAE - P.N.L. - MEMBRU COMISIE

Înapoi