Dispozitia-nr.1Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al sursei A din excedentul bugetului local al sursei A

Dispozitia-nr.2. Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare al sursei E din excedentul bugetului local al sursei E

Dispozitia-nr.3. Cu privire la constituirea comisiei de evaluare pentru procedura simplificata pentru „Servicii de proiectare , asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie lucrari pentru obiectivul de investitii Extindere retea de canalizare Comuna Astileu, judetul Bihor”

Dispozitia-nr.4. Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Astileu in sedinta ordinara

Dispozitia-nr.5. Privind majorarea cuantumului brut cu 5 % al indemnizatiei pentru d-ul Lazar Vasile Ionut, avand functia de primar al Comunei Astileu, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.6. Privind majorarea cuantumului brut cu 5 % al indemnizatiei pentru d-ul Blaga Sorin Aurel, avand functia de viceprimar al Comunei Astileu, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.7. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Demian Marioara, avand functia publica de conducere de Sef birou, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.8. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Cocos, Emilia Gabriela, avand functia publica de executie de inspector impozite si taxe persoane juridice, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.9. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Hanga Gabriela Florentina, avand functia publica de executie de inspector impozite si taxe persoane fizice, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.10. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Secara Florica Voichita, avand functia publica de executie de inspector impozite si taxe, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.11. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Bogdan Nicoleta Florica, avand functia publica de executie de inspector bibliotecar, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.12. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Blaga Mariana, avand functia contractuala de executie de guard, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.13. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Bejusca Cristian Florian, avand functia contractuala de executie de consilier juridic, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.14. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-na Vandici Ioana Florentina, avand functia contractuala de executie de inspector relatii cu publicul, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.15.Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Turcus Gheorghe Mircea , avand functia publica de executie de consilier achzitii publice, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.16. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Vasiliu Sorin, avand functia contractuala de executie de muncitor calificat, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.17. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Davidov Nelu , avand functia publica de executie de inspector urbanism, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.18. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Bica Radu Florian , avand functia publica de executie de politist local, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.19. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Cotuna Sebastian Gheorghe , avand functia publica de execute de politist local, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.20. Privind majorarea drepturilor salariale cu 5 % pentru d-ul Cazan Petru, avand functia contractuala de executie de Sofer microbuz, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.21. Privind majorarea cu 5 % al indemnizatiei lunare pentru consilierii locali , care participa la sedintele ordinare ori la Sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate

Dispozitia-nr.22 Cu privire la incetarea platii indemizatiei lunare pentru insotitor cuvenite d-nei Tirtea Ana , dom. in com. Astileu, sat Astileu nr. , jud. Bihor , incepand cu data de 31.01.2024

Dispozitia-nr.23 Cu privire la incetarea platii indemizatiei lunare pentru insojitor cuvenite d-ului Hotupan Florian , dom. in com. Astileu, sat A§tileu nr. , jud. Bihor , incepand cu data de 01.02.2024

Dispozitia-nr.24 Cu privire la angajarea d-nei Isai Cecilia Ramona , in functia de asistent personal al persoanei adulte cu handicap grav pentru d-na Tirtea Ana, pe perioada nedeterminata

Dispozitia-nr.25. Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 13 titulari

Dispozitia-nr.26 Privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru familia numitului Lacatus Ionut Florin

Dispozitia-nr.27. Privind majorarea drepturilor salariale pentru asistenjii personali si a indemnizatiei lunare acordata in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal opteaza pentru aceasta, incepand cu data de 01.01.2024

Dispozitia-nr.28. Cu privire la constituirea comisiei pentru receptia lucrarii l)Lucrari de imprejmuire pare Localitatea Astileu cu panou metalic 57,50ml, 2) Lucrari de constructie rigola carosabila apa pluviala si acostament in localitatea Astileu ZONA TUS-DJ764 123ml, 3) Lucrari de constructie podet zona Lazut, fosta scoald, Localitatea Pestere, comuna Astileu, 4) Lucrari de pavare parcare si trotuar cu pavaj de 8cm, 273mp si bordura 173ml, inspre gara, zona Comcereal, loc Chistag, comuna Astileu

Dispozitia-nr.29. Cu privire la constituirea comisiei pentru receptia lucrarii „Lucrări de reparații interioare (secretariat. Sala Profesorala. Sala curs. Laborator. Depozit si birou Direcțiune) la clădire Scoală Gimnaziala nr.1 Aștileu corp C1, din localitatea Aștileu județul Bihor”

Dispozitia-nr.30 Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Astileu in sedinta extraordinara

Dispozitia-nr.31.Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Astileu in sedinta ordinara

Dispozitia-nr.32. Cu privire la privire la constituirea comisiei pentru receptia partiala a lucrarilor de constructii pentru obiectivul: „REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA CABINETULUI MEDICAL UMAN DIN LOCALITATEA ASTILEU, COMUNA ASTILEU, JUDETUL BIHOR”

Dispozitia-nr.33. Privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru insotitor cuvenite d-ului Andrusik Iosif , dom. in com. Astileu , loc. Astileu , jud. Bihor , incepand cu data de 01.03.2024

Dispozitia-nr.34. Cu privire la privire la acordarea indemnizatiei lunare pentru insotitor pentru adultul cu handicap grav Blaga Petru , dom. in com. Astileu , sat Astileu nr. , jud. Bihor

Dispozitia-nr.35. Cu privire la privire la acordarea indemnizatiei lunare pentru pensoana adulta cu handicap grav Cozac Petru , dom. in com. Astileu , sat Pestere nr. , jud. Bihor, incepand cu data de 01.03.2024

Dispozitia-nr.36. Cu privire la privire la acordarea unui ajutor de urgenta numitei Lingurar Floare , dom. in com. Astileu , loc. Chistag nr. Jud. Bihor

Dispozitia-nr.37. Cu privire la revocarea Dispozitiei nr.34/22.02.2024 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru insotitor pentru adultul cu handicap grav Blaga Petru , dom. in com. Astileu , sat Astileu nr. , jud. Bihor

Dispozitia-nr.38. Cu privire la privire la acordarea indemnizatiei lunare pentru Tnsotitor pentru persoana adulta cu handicap grav Puscau Ileana , dom. in com. Astileu , sat Astileu nr.  jud. Bihor, Tncepand cu data de 01.03.2024

Dispozitia-nr.39. Cu privire la privire la acordarea indemnizatiei lunare pentru lnsotitor pentru copilul cu handicap grav Bogdan Rafail Florin, incepand cu data de 01.03.2024

Dispozitia-nr.40. Privind suspendarea dreptului venitului minim de incluziune pentru 4 titulari

Dispozitia-nr.41. Privind mentinerea in plata a venitului minim de incluziune pentru 13 titulari in luna februarie 2024

Dispozitia-nr.42. Cu privire la numirea doamnei Sas Ioana Maria in functia de secretar general al Comunei Astileu, judetul Bihor

Dispozitia-nr.43 Privind delegarea exercitarii atribufiilor de ofiter de stare civila in cadrul Primariei Comunei Astileu Judetul Bihor

Dispozitia-nr.44 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta numitului Bertea Madalin, domiciliat in com. Astileu, Nr. . jud. Bihor

Dispozitia-nr.45 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta numitului Mandrut Paul, domiciliat in comuna Astileu, Nr. , jud. Bihor

Dispozitia-nr.46 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta numitei Zlotea-Dat Mihaela-Corina. domiciliata in comuna Astileu, loc. Chistag, Nr. , jud. Bihor

Dispozitia-nr.47 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta numitei Lele Cornelia, domiciliata in comuna Astileu, Nr. , jud. Bihor

Dispozitia-nr.48 Privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 12 Astileu si desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru alegerile locale din 09.06.2024

Dispozitia-nr.49 Privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru insotitor cuvenite d-nei Puscau Ileana. domiciliata in comuna Astileu. loc. Astileu. Nr. . judetul Bihor. incepand cu data de 01.04.2024

Dispozitia-nr.50 Privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 12 Astileu. si desemnarea . personalului tehnic auxiliar pentru alegerile locale din data de 9 iunie 2024

Dispozitia-nr.51. Privind convocarea Consiliului Local al comunei Astileu in sedinta ordinara

Dispozitia-nr.52. Privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune pentru 13 titulari

Dispozitia-nr.53. Privind mentinerea in plata a dreptului la venitul minim de incluziune pentru 13 titulari in luna MARTIE 2024

Dispozitia-nr.54. Cu privire la constituirea comisiei pentru receppa lucrarilor: „Lucrari de asternere Covor asfaltic parcare Scoala Gimnaziala nr.1 Astileu, intersectie DJ764 inspre Ilea Petru nr. 1 si DJ764 inspre Pnyacsek si plombari Chistag si Pestere-comuna Astileu. judetul Bihor”

Dispozitia-nr.55. Cu privire la constituirea comisiei pentru receppa lucrarilor: ..Lucrari de amenajare parc copii si platforma parcare pavata cu pavele (corpuri iluminat. banci. rastel biciclete, ansamble de jocuri pentru copii), din localitatea Pestere. comuna Astileu, judetul Bihor”

Dispozitia-nr.56. Privind convocarea Consiliului Local al comunei Astileu in sedinta ordinara

Dispozitia-nr.57. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Rostas Anda-Loredana. domiciliata in comuna Astileu, loc. Astileu. nr jud.Bihor

Dispozitia-nr.58. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Secara Nicolae-Petrica, domiciliat in comuna Astileu. loc. Calatea. nr. jud. Bihor

Dispozitia-nr.59. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Fechete Cornel Teodor, domiciliat in comuna Astileu . loc. Astileu. nr. jud. Bihor

Dispozitia-nr.60. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Lacatus Ovidiu Cosmin, domiciliat in comuna Astileu. loc. Astileu. nr., jud. Bihor

Dispozitia-nr.61. Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de concesiune a imobilului teren extravilan aflat in domeniul public al Comunei Astileu. in suprafata de 53.437 mp, inscris in C.F. nr. 51137- Astileu. nr. cadastral 51137. in vederea deschiderii unei cariere de exploatare a pietrei.

Dispozitia-nr.62. Privind aprobarea prelungirii acordarii venitului minim de incluziune pentru beneficiarul Vekony Iuliana, prin incadrarea in munca a concubinului sau, Mandrut Paul.

Dispozitia-nr.63. Privind cooptarea unui expert extern pentru evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru obiectivul Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere retea de canalizare Comuna Astileu. jud. Bihor”.

Dispozitia-nr.64. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Varga Lucretia. domiciliata in comuna Astileu. loc. Astileu. nr. jud. Bihor.

Dispozitia-nr.65. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Lacatus Liviu-Ioan, domiciliat in comuna Astileu. loc. Astileu. nr. jud. Bihor.

Dispozitia-nr.66. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Varga Teodor. domiciliat in comuna Astileu. loc. Astileu. nr.jud. Bihor.

Dispozitia-nr.67. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Lacatus Ionut-Florin, domiciliat in comuna Astileu. loc. Astileu. nr. jud. Bihor.

Dispozitia-nr.68. Privind constituirea comisiei pentru receptia lucrarilor de constructii pentru obiectivul: „REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA CABINETULUI MEDICAL UMAN DIN LOCALITATEA ASTILEU, COMUNA ASTILEU, JUDETUL BIHOR”.

Dispozitia-nr.69. Privind acordarea indeinnizatiei lunare pentru insotitor, pentru adultul cu handicap grav Puia Dumitru, domiciliat in comuna Astileu, sat Astileu. nr. judetul Bihor.

Dispozitia-nr.70. Privind mertinerea in plata a dreptului la venitul minim de incluziune pentru 13 titulari in luna aprilie 2024.

Dispozitia-nr.71. Privind modificarea sediului sectiei de votare nr. 231 organizata pe raza localitatii Astileu, judetul Bihor.

Dispozitia-nr.72. Privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru insotitor cuvenite d-nei Dad Floare. domiciliata in comuna Astileu, loc. Pestere, nr., judetul Bihor. incepand cu data de 01.05.2024

Dispozitia-nr.73. Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European si a alegerilor Autoritatilor administratiei publice locale din data de 9 iunie 2024.

Dispozitia-nr.74. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Lingurar Radu, domiciliat in comuna Astileu, loc. Astileu, nr. , jud. Bihor.

Dispozitia-nr.75. Privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Rat Liana, domiciliata in comuna Astileu, loc. Astileu, nr. jud. Bihor.

Dispozitia-nr.76. Privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru insotitor cuvenite d-nei Bulzan Ana, domiciliata in comuna Astileu, loc. Pestere, nr., jud. Bihor, incepand cu data de 01.06.2024.

Dispozitia-nr.77. Privind convocarea Consiliului Local al comunei Astileu in sedinta ordinara.

Dispozitia-nr.78.Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 9 titulari

Dispozitia-nr.79.Privind revocarea dispozitiei nr.62/18.04.2024, privind aprobarea prelungirii acordarii venitului minim de incluziune pentru beneficiarul Vekony Iuliana, prin incadrarea in munca a concubinului sau Mandrut Paul, domiciliat in loc. Astileu, nr. , com. Astileu, judetul Bihor.

Dispozitia-nr.80.Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune.

Dispozitia-nr.81.Privind acordarea gradatiei 5, prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, pentru dl. Turcus Gheorghe-Mircea, avand functia publica de executie de Consilier Achizitii Publice, incepand cu data de 01.05.2024.

Dispozitia-nr.82. Privind mentinerea in plata a dreptului la venitul minim de incluziune pentru 13 titulari in luna mai 2024

Dispozitia-nr.83.Privind acordarea indemnizatiei lunare pentru insotitor, pentru adultul cu handicap grav Stef Virag, domiciliat/a in com. Astileu, sat. Astileu, nr. , judetul Bihor.

Dispozitia-nr.84.Privind convocarea Consiliului Local al comunei Astileu in sedinta ordinara .

Dispozitia-nr.85. Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune d.lui Lingurar Petre, domiciliat in satul Astileu, nr. , comuna Astileu, judetul Bihor.

Dispozitia-nr.86.Privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune d.lui Abrudan Petru, domiciliat in satul Astileu, nr. comuna Astileu, judetul Bihor.

Dispozitia-nr.87 Privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune d.lui Secară Nicolae-Petrică, domiciliat în satul Călăţea, nr., comuna Aştileu, judeţul Bihor.

Dispozitia-nr.88. Privind menţinerea în plată a dreptului la venitul minim de incluziune pentru 20 titulari în luna iunie 2024.

Dispozitia-nr.89. Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor, pentru copilul cu handicap grav, Vid Emanuel, începând cu data de 01.07.2024.