HOTĂRÂREA-NR.1 Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Aștileu

HOTĂRÂREA-NR.2 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 25.01.2022 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei de indata din 22.12.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.4 Cu privire la aprobarea Retelei Școlare care va funcționa la nivelul Comunei Aștileu în anul scolar 2022-2023

HOTĂRÂREA-NR.5 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2022 a beneficiarilor Legii nr. 416/2001

HOTĂRÂREA-NR.6. Cu privire la aprobarea Planului de ordine și siguranta publica al Comunei Astileu pentru anul 2022

HOTĂRÂREA-NR.7. Cu privire la introducerea în domeniul public al Comunei Astileu a suprafetei de teren de 306 mp înscrisă in CF nr. 50411 Astileu ( nr.CF vechi 876 Astileu) nr. topo 564/3, avand categoria de folosinta ” curti-constructii”

HOTĂRÂREA-NR.8 Cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale pentru suprafetele de teren din localitatile Astileu, Pestere si Chistag, avand categoria de folosinta ” drum „, existente in inventarul domeniul public al Comunei Astileu

HOTĂRÂREA-NR.9 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 09.02.2022 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.10 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 25.01.2022 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.11. Cu privire la aprobarea devizului general actualizat, a cererii de finantare, a indicatorilor tehnico-economici, cofiiiantarea si participarea la Programul National de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATEA CALATEA, COMUNA ASTILEU, JUDETUL BIHOR,,

HOTĂRÂREA-NR.12. Cu privire la aprobarea devizului general actualizat, a cererii de finantare, a indicatorilor tehnico-economici, cofinantarea si participarea la Programul National de Investifii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii: „ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE. COMUNA ASTILEU. JUDETUL BIHOR,,

HOTĂRÂREA-NR.13. Cu privire la aprobarea Planului local de actiune pentru aplicarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii Rome pentru perioada 2021-2027

HOTĂRÂREA-NR.14. Cu privire la aprobarea ordinci de zi a sedintei de indata din data de 22.02.2022 a Consiliului Local Aslileu

HOTĂRÂREA-NR.15. Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 09.02.2022 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.16. Cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Astileu pe anul 2022

HOTĂRÂREA-NR.17. Cu privire la acceptarea donatiei a imobilului inscris in CF nr.52507 Astileu, reprezentand teren in suprafata de 1562 mp

HOTĂRÂREA-NR.18. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Astileu in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Școlii gimnaziale nr.l Astileu.

HOTĂRÂREA-NR.19 Cu privire la introducerea in domeniului public al Comunei Astileu a unui teren situat in localitatea Calațea comuna Astileu

HOTĂRÂREA-NR.20. Cu privire la trecerea din domeniului public al Comunei Astileu in domneiul privat la Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr. 52515 Astileu

HOTĂRÂREA NR.21 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.22 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 30.03.2022 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.23 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei de indata din 22.02.2022 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.24 Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al Comunei Astileu pe anul 2021

HOTĂRÂREA-NR.25 Cu privire la aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane materiale si flnanciare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2022 al Comunei Astileu

HOTĂRÂREA-NR.26 Cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Astileu, actualizat in anul 2022

HOTĂRÂREA-NR.27 Cu privire la aprobarea bugetului SC Local Prest Serv Astileu SRL pe anul 2022