HOTARAREA-NR.1 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.2. Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 31.01.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.3. Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 21.12.2023 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.4. Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului/teren inscris in CF nr. 52961 Astileu

HOTARAREA-NR.5. Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului/teren inscris in CF nr. 52960 Astileu

HOTARAREA-NR.6. Cu privire la aprobarea Retelei scolare care va functiona la nivelul Comunei Astileu in anul scolar 2024/2025

HOTARAREA-NR.7. Cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2024

HOTARAREA-NR.8. Cu privire la aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Comunei Astileu pentru anul 2024

HOTARAREA-NR.9. Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 08.02.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.10. Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.01.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.11. Cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Astileu 109/29.11.2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Astileu nr. 100 / 08.11.2023, cu privire la aprobarea proiectului, aprobarea depunerii proiectului in vederea obtinerii finantarii, aprobarea Studiului de fezabilitate, aprobarea cheltuielilor care tin de proiect si desemnarea persoanei responsabile pentru proiectul „UTILIZARE SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR, PENTRU CONSUM PROPRIU, COMUNA ASTILEU, JUDETUL BIHOR”

HOTARAREA-NR.12.Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 21.02.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.13. Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 08.02.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.14. Cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Astileu pe anul 2024

HOTARAREA-NR.15. Cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de Comuna Asuleu in calitate de membru al Asociatiei Comunelor din Romania( ACoR)

HOTARAREA-NR.16. Cu privire la aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea privata a Comunei Astileu in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, pentru implemantarea proiectelor ” Construire Statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice „

HOTARAREA-NR.17. Cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare intre Comuna Astileu si Administratia Bazinala de Apa Crisuri ,privind executarea unor lucrari de decolmatare si amenajare cursuri de apa

HOTARAREA-NR.18.Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 27.03.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.19. Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 21.02.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.20. Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al Comunei Astileu pe anul 2023

HOTARAREA-NR.21. Cu privire la acordul Comunei Astileu pentru implementarea proiectelor ” Construire Statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice „

HOTARAREA-NR.22. Cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Astileu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Group

HOTARAREA-NR.23. Cu privire la aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Astileu

HOTARAREA-NR.24. Cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Comunei Astileu pe anul 2024

HOTARAREA-NR.25. Cu privire la aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane Materiale si Financiare pentru Gestionarea Situatiilor de Urgenta pe anul 2024 al Comunei Astileu

HOTARAREA-NR.26. Cu privire la aprobarea documentatiei de dezlipire a nr.cad. 52862 ,teren in suprafata de 205412 mp , situat in extravilanul localitatii Chistag, inscris in CF nr.52862 Astileu

HOTARAREA-NR.27. Cu privire la aprobarea Raportului privind gestiunea bunurilor unitatii administrativ- teritoriale Comuna  Astileu

HOTARAREA-NR.28.Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 10.04.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.29. Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 27.03.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.30 Cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Astileu pe anul 2024

HOTARAREA-NR.31 Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al Comunei Astileu pe trimestrul I anul 2024

HOTARAREA-NR.32 Cu privire la introducerea in domeniul public al Comunei Astileu a unor suprafete de teren situate in intravilanul localitatii Astileu

HOTARAREA-NR.33. Cu privire la aprobarea bugetului local al SC Local Prest Serv Astileu SRL pe anul 2024

HOTARAREA-NR.34 Cu privire la la stabilirea impozitelor si taxelor local pentru anul 2025

HOTARAREA-NR.35. Cu privire la aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii Reabilitarea si eficientizarea cladirii Primariei din Comuna Astileu, Judetul Bihor „

HOTARAREA-NR.36.Cu privire la alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Astileu

HOTARAREA-NR.37. Cu privire la aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare din data de 19.06.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.38. Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 10.04.2024 a Consiliului Local Astileu

HOTARAREA-NR.39. Cu privire la neprelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1235/02.08.1999 încheiat între Primăria Comunei Aştileu şi SC Fibrocim SA în baza HCL nr. 44/13.07.1999,

HOTARAREA-NR.40. Cu privire la la valorificarea masei lemnoase aferente Actelor de punere în valoare nr. 2400146700190, nr. 2400146700200, nr. 2400146700210, nr. 2400146700220, nr. 2400146700240, emise de Ocolul Silvic Dobresti

HOTARAREA-NR.41. Cu privire la valorificarea masei lemnoase aferente Actelor de punere în valoare nr.2400151000030, nr.2400151000040 nr.2400151000120 emise de Ocolul Silvic Alesd

HOTARAREA-NR.42 Cu privire la aprobarea documentaţiei de dezmembrare a nr.cad. 51324 Aştileu, teren aparţinând domeniului public al Comunei Aştileu

HOTARAREA-NR.43. Cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Aştileu pe anul 2024

HOTARAREA-NR.44. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al administratorului SC Local Prest Serv Aştileu SRL pe anul 2023